Meeskond

Janek Laev /
janek.laev@intelcomest.eu

Töötanud pääste- ja hädaabiteadete menetlemise valdkonnas 1998 – 2017.a. Juhtinud regionaalset kiirabi- ja pääste dispetšerteenistuse ühendamist.
2005 a. algatanud ja juhtinud Häirekeskuse kui eraldiseisva asutuse loomist, koondades eraldiseisvad regionaalsed Häirekeskused üheks tervikuks. 2010. a algatanud ühele hädaabinumbrile ülemineku protsessi, millega seoses muutus  2012.a asutuse staatus ehk asutusest sai Siseministeeriumi otsealluvuses olev valitsusasutus ja Janek Laevast peadirektor (aastatel 2012-2017).

Peamiseks rolliks on olnud asutuse strateegiliste eesmärkide seadmine, läbirääkimiste pidamine eesmärkide saavutamiseks ning tervikliku ja toimiva organisatsiooni loomine. Omab erineva taseme juhtimiskogemust ca 20 aastat. Tegemist on visionääriga, kes on alati pühendunud eesmärgile, olgu selleks kas riigisektori ülesse ehitamine või äriettevõtte juhtimine.

Ene Hauvmann /
ene.hauvmann@intelcomest.eu

Töötanud pääste- ja hädaabiteadete menetlemise valdkonnas 1976 – 2017.a.. Juhtinud regionaalset kiirabi ja pääste dispetšerteenistuste ühendamist. Olnud Häirekeskuse asejuht alates 2005.a. Peamiseks vastutusvaldkonnaks on olnud asutuse info- ja kommunikatsioonitehnoloogia töövahendite arendamise  ja töö tagamise korraldamine ning asutuse administratiivse halduse töö tagamine.  Omab juhtimiskogemust üle 30 aasta.

Eva Rinne /
eva.rinne@intelcomest.eu

Töötanud pääste- ja hädaabiteadete menetlemise valdkonnas 1986 -2017.a. Juhtinud Häirekeskuse erinevaid struktuuriüksusi (regionaalset keskust ja arendusosakonda) ja alates 2012. a olnud Häirekeskuse asejuht, vastutades teenuste sisulise ja kvaliteetse osutamise eest. Oskab kujundada toimivaid (lõimitud) struktuure ja struktuuride vahelist koostööd ning kujundada toimivaid tööprotsesse. Omab juhtimiskogemust üle 10 aasta.